Nowocześni bankowi konsumenci coraz lepiej rozumieją, jak funkcjonują całe maszynerie zadłużeniowe. Często mówi się dzisiaj o tym, że pętla zadłużenia zaciska się dookoła szyi coraz większej liczby ludzi. Niestety wielokrotnie niedoświadczeni pożyczkobiorcy na widok pierwszych niespłaconych rat i rachunków za miejsce zamieszkania czy pojazd wpadają w panikę, która całkowicie uniemożliwia im podejmowanie racjonalnych decyzji odnośnie